Ga naar hoofdinhoud
Account
Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.
Ga naar de shop

Privacybescherming

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en zorgen ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij wisselen geen klant- of bestellingsgegevens uit met derden. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Uw persoonsgegevens zijn veilig
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
– uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
– uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
– alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt.

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Gebruik van cookies
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
– Per email: info@olsterhof.nl
– Per telefoon: 0570-564330
– Per brief: Aaldert Geertsstraat 16, 8121 BL Olst (Ov)

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kunt u van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Advertenties
Deze site kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Voor het privacybeleid van deze derden of hun sites zijn wij niet verantwoordelijk.

Informatie en wijzigingen
U kunt uw persoonlijke gegevens ten alle tijden wijzigen of inzien door gebruik te maken van ‘Mijn account’.

Toekomstige activiteiten
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.